Zmluva č. 47/ZML/HLZ/2022

Typ: Poistná
Číslo: 47/ZML/HLZ/2022    1249050661
Predmet : Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - prívesné vozidlo k Ivecu SPŽ: MY 729 YD 
Partner: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
IČO: 31 595 545
Adresa: Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
Dátum zverejnenia: 29.9.2022 
Dátum uzavretia zmluvy: 26.9.2022 
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 43,50 EUR 
  Poistná zmluva č. 1249050661, Veľkosť: 875.96 kB
Previazané dokumenty: