Zmluva č. 120130023

Typ: O poskytovaní služieb
Číslo: 120130023    
Predmet : Pripojenie odberného zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s. od 2.9.2009 - Rudník 5 VE 
Partner: ZSE Energia, a.s.
IČO: 36677281
Adresa: Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1
Dátum zverejnenia: 2.9.2009 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
Previazané dokumenty:

Dodatok: Dohoda u ukončení zmluvy