Zmluva č. 1

Typ: Autorský zákon
Číslo: 1    
Predmet : Zmluva o vytvorení diela podľa § 39 zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom ( autorský zákon ) v znení neskorších predpisov ( ďalej len "zákon" ) 
Partner: Mgr. Pavol Michalička
IČO: 831015/7064
Adresa: Dolný štverník 647/21, 906 13 Brezová pod Bradlom
Dátum zverejnenia: 5.5.2011 
Dátum uzavretia zmluvy: 30.3.2011 
Dátum účinnosti: 30.3.2011 
Platnosť do:  
Cena s DPH: 144,00 EUR 
  Zmluva o vytvorení diela, Veľkosť: 57.96 kB
Previazané dokumenty:

Dodatok: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb