Vytvorenie volebného okrsku č. 1 a určenie volebnej miestnosti v Obci Rudník

Ja, dolupodpísaná Monika Malcová, starostka obce Rudník, v zmysle zák. č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov vytváram volebný okrsok č. 1 pre obec Rudník a určujem za volebnú miestnosť zasadačku v kultúrnom dome Rudník, č. 1, 906 23 Rudník pre Voľby do orgánov samosprávnych krajov a pre Voľby do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 29.10.2022.
Publikované: 3.8.2022 | Zobrazené: 103
Nastavenia cookies