Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dohoda 30/§52a/2011/NP V-2 3.5.2011 Predmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto na 3791 6394   
Detail Objednávka vyšlá NFP22410120047 28.3.2011 Objednávka prepravy na odborný seminár Morkovice-Slížany, ČR Ján Makiš - GAMA 32719841   
Detail Objednávka vyšlá NFP22410120047 2 4.4.2011 Objednávka prepravy na výstavu - Ostrata Ján Makiš - GAMA 32719841   
Detail Zmluva Úverová 71482-2011 26.5.2011 Úverová zmluva Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 00 682 420   
Detail Zmluva Dohoda 71482-2011 26.5.2011 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 00 682 420   
Detail Zmluva Dohoda 71968-2011 17.6.2011 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 00 682 420   
Detail Zmluva Dodávateľská PZ 00006570 013 30.11.2011 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370   
Detail Zmluva Dodávateľská PZ00021659 007 30.11.2011 Dodávka pitnej vody Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370   
Detail Zmluva Dodávateľská PZ00021650 005 30.11.2011 Dodávka pitnej vody Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370   
Detail Zmluva Dodávateľská PZ00158900 001 30.11.2011 Dodávka pitnej vody Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370   
Detail Zmluva Dodávateľská 014/3.2MP/2010 21.3.2011 Oznámenie o schválení MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR - Sekcia envi 42181810   
Detail Zmluva O poskytovaní služieb 2964228658 20.12.2011 Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb Všeobecná úverová banka, a.s. 31 320 155   
Detail Zmluva O poskytovaní služieb A0964040 7.1.2011 Zmluva o pripojení
Orange Slovensko, a.s. 35 697 270   
Detail Objednávka vyšlá 1811 21.12.2011 Prehŕňanie snehu Juraj Kadlečík - súkromný podnikateľ 30872871   
Detail Zmluva O dielo 47/2009/08431/M/R 22.12.2011 Prístupová komunikácia a inžinierske siete časť Árendy v obci Rudník CESTY NITRA, a.s. 34128344   
Detail Zmluva O dielo 3 22.12.2011 Prístupová komunikácia a inžinierske siete časť Árendy v obci Rudník CESTY NITRA, a.s. 34128344   
Detail Zmluva O dielo 2/2009/08431/M/R 22.12.2011 Prístupová komunikácia a inžinierske siete v obci Rudník - Arendy CESTY NITRA, a.s. 34128344   
Detail Zmluva O dielo 3 22.12.2011 Prístupová komunikácia a inžinierske siete v obci Rudník - Arendy CESTY NITRA, a.s. 34128344   
Detail Objednávka vyšlá 200 10.1.2012 Zverejnenie inzerátu Kopaničiar expres    
Detail Zmluva Dodávateľská 1010172006 31.1.2012 Predmetom zmluvy je nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi. Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861   
Nastavenia cookies