Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dohoda 3804 30.8.2013 Dohoda Adriána Oslejová    
Detail Zmluva Nájomná 4/2013/A 20.9.2013 Zmluva o nájme nebytového priestoru Ing. Dušan Janovíček - Inžinierska kancelária 32719442   
Detail Zmluva Nájomná 28062013 23.9.2013 Prenájom priestoru strechy z vonkajšej strany a časť podkrovia v objekte Základnej školy v... RadioLAN, spol. s r.o. 35892641   
Detail Zmluva Darovacia 1097/2013/801 23.9.2013 Zapožičanie hnuteľných vecí na obdobie vzdelávania frekventanta. Štátny pedagogický ústav 30807506   
Detail Objednávka vyšlá 13026 27.9.2013 Rozbor vody na ČOV TRENČIANSKA VODOHOSPODÁRSKA SPOLOČNOSŤ, a.s. 36306410   
Detail Zmluva Nájomná 71/2013/NB 30.9.2013 Zmluva o nájme bytu Jana Málková    
Detail Zmluva Nájomná 72/2013/NB 30.9.2013 Zmluva o nájme bytu Marcela Nemcová    
Detail Zmluva O nájme nebytového priestoru 5/2013/A 3.10.2013 Zmluva o nájme nebytového priestoru Ľubica Feriancová    
Detail Zmluva Darovacia DZ 9/1010/2013 BVS 4.10.2013 Vodovodná vetva Vaďovské - rPE 63 v dĺžke 902,80 m
Vodovodná vetva do Jurášov - rPE v...
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370   
Detail Zmluva O spolupráci 28/8/2013 10.10.2013 Zmluva o spolupráci Ing. Jarmila Sluková    
Detail Zmluva O budúcej zmluve 582/2013/AS14 22.10.2013 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Martina Ondrejková, Milan Konečník    
Detail Zmluva O spolupráci 1 25.10.2013 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie v obci Rudník a Čistiareň odpadových vôd ( ďalej len... PreVaK, s.r.o. 35 915 749   
Detail Zmluva O spolupráci 2 15.11.2013 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV PreVaK, s.r.o. 35 915 749   
Detail Zmluva O nájme nebytového priestoru 6/2013/A 15.11.2013 Prenájom nebytových priestorov v KD Miroslav Knap    
Detail Zmluva O dielo 5 18.11.2013 Prístupová komunikácia a inžinierske siete v obci Rudník - Arendy CESTY NITRA, a.s. 34128344   
Detail Zmluva O dielo 5 18.11.2013 Prístupová komunikácia a inžinierske siete časť Árendy v obci Rudník ("A") CESTY NITRA, a.s. 34128344   
Detail Zmluva Kúpna 686/2013 28.11.2013 Odpredaj papiera a plastového odpadu Falc-Com s.r.o., 36691178   
Detail Zmluva Nájomná 76/2013/NB 29.11.2013 Zmluva o nájme bytu Ľubomír Kutulup    
Detail Zmluva Nájomná 77/2013/NB 29.11.2013 Zmluva o nájme bytu Soňa Hutirová    
Detail Zmluva Nájomná 74/2013/NB 29.11.2013 Zmluva o nájme bytu Ing. Katarína Bačová