OZNAM - doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie - mailová adresa

OZNAM - pre doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie pre Voľby prezidenta Slovenskej republiky konaných dňa 16. marca 2019 má obec Rudník mailovú adresu : obec@rudnik.sk