Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2404 5.2.2024 Čistenie obrusov   0.00  
Detail Zmluva O dielo 486/2015 20.1.2016 Vypracovanie projektovej dokumentácie "MEDIPROJEKT", spol. s r.o. 30998441   
Detail Objednávka Vyšlá rok 2015 1541 19.10.2015 Držiak na mikrofón 1111, s.r.o. 36048569  9.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 11500858 5.11.2015 Držiak na mikrofon - štipec 1111, s.r.o. 36048569  9.00 EUR 
Detail Zmluva O nájme nebytového priestoru 10/2018/NNP 29.6.2018 Nájom nebytových priestorov 5J Projekt, s.r.o. 51750830   
Detail Zmluva O nájme nebytového priestoru _1 17.12.2018 Nájom nebytových priestorov 5J Projekt, s.r.o. 51 750 830   
Detail Faktúra došlá 7181900247 24.7.2019 Samsung - monitor k pc AB COM CZECH, s.r.o. 25974939  139.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá Rok 2019 1926 7.5.2019 Office 2016 - OcÚ ab-com.sk   118.90 EUR 
Detail Objednávka Vyšlá rok 2015 1505 22.1.2015 Programy na interaktívnu tabuľu Abc materské školy   44.10 EUR 
Detail Zmluva O nájme nebytového priestoru 9/2018/A 23.8.2018 Prenájom nebytových priestorov Adriána Kĺbiková    
Detail Zmluva Nájomná 67/2013/NB 30.8.2013 Zmluva o nájme bytu Adriána Oslejová    
Detail Zmluva Dohoda 3804 30.8.2013 Dohoda Adriána Oslejová    
Detail Zmluva Nájomná 113/2016/NB 19.8.2016 Nájom bytu Adriána Oslejová    
Detail Faktúra došlá 2011045 19.7.2011 Výroba a tlač brožúry v rámci projektu " Propagácia tradičného remesla košikárstva " kód... ADUR - Anna Durcová 36 961 469  1,499.76 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 104 10.4.2011 Objednávka výroby a tlače brožúry na publicitu projektu Efektívne využívanie energií v... ADUR - Anna Durcová 36 961 469  0.00  
Detail Objednávka vyšlá 105 10.5.2011 Objednávka výroby trvalo vysvetľujúcej tabule k projektu Efektívne využívanie energií ADUR - Anna Durcová 36 961 469  0.00  
Detail Objednávka vyšlá objednávka projekt 17 25.5.2012 Obec Rudník si objednáva pre potrebu realizácie aktivít mikroprojektu " Inštitucionalizácia a... ADUR - Anna Durcová 36 961 469  0.00  
Detail Faktúra došlá 2013131 29.1.2014 Výroba plagátov + distribúcia, výroba Spravodaj : príprava, zalomenie textov, grafické... ADUR - Anna Durcová 36 961 469  1,750.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015032 21.5.2015 Výroba brožúr z podujatia Nevšedné podoby prútia 2015 v Rudníku konaných 14.3.2015 ADUR - Anna Durcová 36 961 469  585.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá rok 2016 1617 1.3.2016 Výroba brožúr k podujatiu "Nevšedné podoby prútia" - 10. ročník ADUR - Anna Durcová 36 961 469   
Nastavenia cookies