Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Príkazná SL 933267 20.6.2011 Mikroprojekt " Priateľstvo, ktoré nepozná hranice " Elena Tomišová   100.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 200 10.1.2012 Zverejnenie inzerátu Kopaničiar expres    
Detail Objednávka vyšlá 109 20.9.2011 Objednávka 6 krát inzercie v rámci realizácie aktivít mikroprojektu
" Inštitucionalizácia...
Kopaničiar expres   0.00  
Detail Zmluva Nájomná 45/2012/NB 29.2.2012 Prenájom bytu Monika Caltíková    
Detail Zmluva O poskytovaní služieb 012012 13.3.2012 Poradenstvo a konzultácie - lektor a koordinátor odbornej aktivity projektu s názvom "... Mgr. Pavol Michalička   140.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá objednávka projekt 11732012 15.3.2012 Kultúrne služby - vystúpenie folklórneho súboru VRŠATEC dňa 17.marca 2012 pre potreby... Folklórny súbor VRŠATEC    
Detail Objednávka vyšlá objednávka projekt 21732012 15.3.2012 Kultúrne služby - vystúpenie folklórneho súboru Žerotín dňa 17.marca 2012 pre potrebu... Folklórny súbor ŽEROTÍN    
Detail Objednávka vyšlá objednávka projekt 31732013 15.3.2012 Kultúrne služby - vystúpenie folklórneho súboru KOPANIČIARIK dňa 17.marca 2012 pre potrebu... Folklórny súbor KOPANIČIARIK    
Detail Zmluva Kúpna KZ01 22.9.2011 Vŕbové prútie Ing. Ján Zeman   584.00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna KZ02 22.9.2011 Vŕbové prútie Štefan Oslej   600.00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna KZ03 22.9.2011 Vŕbové prútie Peter Beňo   816.00 EUR 
Detail Zmluva Nepomenovaná 022012 16.3.2012 Zabezpečenie hudobnej produkcie na aktivitu projektu s názvom " Inštitucionalizácia a... Vladimír Bukovčan   300.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 9 27.3.2012 Čistenie obrusov Práčovňa a čistiareň   0.00  
Detail Objednávka vyšlá 12 19.4.2012 Zverejnenie oznamu na výberové konanie riaditeľa základnej školy v Rudníku Kopaničiar expres   0.00  
Detail Objednávka vyšlá 16 21.5.2012 Knihy do Obecnej knižnice IKAR, a.s. MEDIA KLUB   50.10 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 18 6.6.2012 Vyčistenie obrusov Práčovňa a čistiareň   0.00  
Detail Zmluva Notárska zápisnica N 356/2012 6.6.2012 Notárska zápisnica - ODPIS
Kúpna zmluva ozatvorená podľa § 588 a nasl. Občianskeho...
Štefan Michalec a Emília Michalcová   11,628.30 EUR 
Detail Zmluva O nájme nebytového priestoru 1/2012/A 1.6.2012 Prenájom nebytových priestorov v kultúrnom dome - veľká sála, jedáleň, zasadačka, vestibul... Slavomír Chlebík    
Detail Faktúra došlá 2212012740 1.6.2012 Knihy do Obecnej knižnice Rudník IKAR, a.s. MEDIA KLUB   52.70 EUR 
Detail Zmluva Kúpna NM 1/2012 4.7.2012 C KN parc. č. 22393/45 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 335 m2 v podiele 1/1 k celku. Marian Jurík   16,345.00 EUR 
Nastavenia cookies