Verejné obstarávanieVerejné obstarávanie
Názov Dátum
VÝZVA na predloženie cenovej ponuky "Rekonštrukcia vykurovania bytov v ZŠ Rudník" 23.10.2019 Výzva na predloženie cenovej ponuky - Rekonštrukcia vykurovania bytov v ZŠ Rudník - 1.83 MB
VÝZVA na predloženie cenovej ponuky "Výmena strešnej krytiny na kultúrnom dome" 04.09.2019 4. Výzva na predkladanie ponúk_PRV 7.4 MAS_Rudník - 542.93 kB
VÝZVA na predloženie cenovej ponuky "Výmena podlahy v telocvični Základnej školy v Rudníku" 13.03.2019 VÝZVA na predloženie cenovej ponuky - Výmena podlahy v telocvični Základnej školy v Rudníku - 1.97 MB
VÝZVA na predloženie cenovej ponuky "Rekonštrukcia budovy hasičskej zbrojnice" 15.02.2019 Výzva na predloženie cenovej ponuky - Rekonštrukcia budovy hasičskej zbrojnice - výmena garážových brán... - 2.17 MB
VÝZVA na predkladanie ponúk 16.11.2018 - Rekonštrukcia budovy hasičskej zbrojnice - výmena strešnej krytiny a odkvapového systému 07.11.2018
VÝZVA na predkladanie ponúk 21.9.2018 "Rekonštrukcia miestnej komunikácie U PORUBSKÝCH a miestnej komunikácie DOLNÁ ULICA" 14.09.2018
VÝZVA na predkladanie ponúk 21.9.2018 "Rekonštrukcia miestnej komunikácie U MOCKOV" 14.09.2018
VÝZVA na predkladanie ponúk 06.06.2018 - "Rekonštrukcia-riešenie havarijného stavu na II.časti strechy budovy Základnej školy v Rudníku" 22.05.2018
VÝZVA na predkladanie ponúk 06.06.2018 - "Rekonštrukcia budovy hasičskej zbrojnice" 21.05.2018
VÝZVA na predkladanie ponúk 15.05.2018 - "Rekonštrukcia budovy hasičskej zbrojnice" 03.05.2018