VÝZVA na predloženie cenovej ponuky "Rekonštrukcia budovy hasičskej zbrojnice"

Rekonštrukcia budovy hasičskej zbrojnice - výmena garážových brán, úprava a rekonštrukcia fasády na budove a rekonštrukcia vnútorných priestorov