VZN č. 2/2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zmysle neskorších zmien a doplnkov

K stiahnutiu

webmaster, Publikované: 26.11.2010 | Zobrazené: 286
Nastavenia cookies