VZN č. 1/2010 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Rudník

K stiahnutiu

webmaster, Publikované: 26.11.2010 | Zobrazené: 280
Nastavenia cookies