Zmluva č. 27.8.1996

Typ: O nájme nebytového priestoru
Číslo: 27.8.1996    
Predmet : Prenájom nebytových priestorov a služieb spojených s ich užívaním 
Partner: Roman Svinkásek
IČO: 32 72 13 15
Adresa: Rudník č. 159, 906 23 Rudník
Dátum zverejnenia: 27.8.1996 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
Previazané dokumenty:

Dodatok: Prenájom nebytových priestorov a služieb spojených s ich užívaním zo dňa 27.8.1996

Dodatok: Prenájom nebytových priestorov

Dodatok: Nájom nebytových priestorov

Dodatok: Prenájom nebytových priestorov