VÝZVA na predloženie cenovej ponuky "Výmena oplotenia zberného miesta pri Kultúrnom dome v Rudníku"