Testovanie na COVID-19 v obci Rudník dňa 21.5.2021

 

OBEC  RUDNÍK

TESTOVANIE  NA  COVID-19 

 

 

Odberové miesto: Priestory Kultúrneho domu v Rudníku, Rudník č. 1

Čas testovania:  PIATOK    21. mája 2021 od 14:00 hod. do 19:00 hod.

Postup testovania:

·         vstup do priestorov odberného miesta hlavným vchodom do Kultúrneho domu (ďalej iba KD), pred vstupom sa odporúča odkašľanie a vyprázdnenie nosa do vreckovky ( vreckovky i bezkontaktný smetný kôš budú pripravené)

 

·         v priestoroch vestibulu  KD budú  administratívni pracovníci, ktorým sa preukážete občianskym preukazom, aby si odpísal Vaše údaje a telefónne číslo. Deti sa preukazujú zdravotným preukazom. Preukaz nepodávate pracovníkovi, nechávate si ho v ruke po celý čas. Pracovníci vám odovzdajú  vypísaný certifikát s vašim meno a identifikačné číslo na dvoch ústrižkoch. Certifikát spolu s jedným identifikačným číslom odovzdáte zdravotníkom.

BEZ DOKLADU TOTOŽNOSTI NIE JE TEST VYKONATEĽNÝ!

 

·         v ľavom prísalí KD bude samotné odberné miesto, presuniete sa k zdravotnému pracovníkovi, ktorému odovzdáte jeden ústrižok identifikačného čísla a certifikát. Zdravotník Vám vykoná odber vzorky z nosohltanu. ODBER VYKONÁVA IBA ZDRAVOTNÍCKY PRACOVNÍK!

 

·         potom sa presuniete na určený čakací priestor v sále KD, kde budú umiestnené lavice, alebo von k bočnému východu zo sály KD a  budete čakať na výsledok. Výsledok testu je známy približne o 15-30 minút. Po uplynutí tejto doby budete vyzvaný zdravotníkom, resp. administratívnym pracovníkom, aby ste si prevzali certifikát s výsledkom testu. Preukážete sa občianskym preukazom a druhým ústrižkom identifikačného čísla.

 

·         po prevzatí certifikátu a dezinfekcii rúk, odchádzate z odberného miesta bez zdržania dverami v rohu pravého prísalia a cez parkovisko  za KD.  Riadite sa pokynmi uvedenými na druhej strane certifikátu.

Neodporúča sa, aby sa testovania zúčastnili deti do 10 rokov, osoby nad 65 rokov a ťažko choré osoby. Sociálne zariadenia budú pre verejnosť zatvorené. Je zakázané pohybovať sa v priestoroch KD mimo vyznačených priestorov. Prosíme Vás o dodržanie časového harmonogramu testovania  a o akceptovanie prestávok pre personál.

 

Žiadame Vás o zodpovedný prístup, dodržiavanie protiepidemiologických opatrení a trpezlivosť pri čakaní na testovanie. Pri čakaní vonku dodržujte vyznačené 2-metrové rozstupy.

 

Harmonogram testovania v obci Rudník:

 

14:00 – 17:00

testovanie

 

17:00 – 17:30

technická prestávka

 

17:30 – 19:00

testovanie