STAVEBNÝ ÚRAD Rudník od 01.01.2015

Stavebný úrad v Rudníku bol s účinnosťou od 01.01.2015 v obci Rudník zrušený a všetka agenda stavebného úradu bola postúpená a ďalej bude vybavovaná na adrese : SPOLOČNÁ OBECNÁ ÚRADOVŇA - STAVEBNÝ ÚRAD Nám. M.R.Štefánika 560/4 907 01 MYJAVA Ján Duga tel.kontakt : 034 / 6907211