Rudnícka KROJO - VEDA pre najmenších

 Obec Rudník, Centrum tradičnej kultúry v Myjave, OvZP TSK. Rudnícka KROJO-VEDA pre najmenších - prezentácia tradičných foriem a typov ľudového odevu myjavských kopaníc počas rôznych kalendárnych a rodinných príležitostí v dňoch 2.12, 9.12, 10.12., 17.12., 22.12.2020. (Materská škola a Základná škola Rudník)