Plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 26.05.2023

Vážený zákazník, v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ako držiteľa povolenia na prevádzku distribučnej sústavy si Vám dovoľujeme podľa § 31 ods. 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznámiť, že v nižšie uvedenom termíne bude z dôvodov plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme realizované prerušenie distribúcie elektriny pre Vaše miesto dodávky. Zároveň Vás upozorňujeme, že prerušenie distribúcie elektriny bude mať za následok nedodávku elektriny do Vášho miesta dodávky a preto Vás žiadame, aby ste urobili príslušné opatrenia slúžiace k zabráneniu vzniku škôd, nakoľko za prípadné vzniknuté škody a ušlý zisk z vyššie uvedeného dôvodu, držiteľ povolenia na prevádzku distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná, a.s., v zmysle § 31 ods.1 písm. e) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení nezodpovedá. Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť. Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme. Dátum a hodina začiatku: 26.05.2023 06:30:00 hod. Dátum a predpokladaná hodina ukončenia: 26.05.2023 18:30:00 hod. Ozn. miesta dodávky/EIC: Adresa miesta dodávky: 24ZZS2140933000H LOKA U MOCKOV 329/VE, RUDNÍK (MY) 24ZZS4000028845V RUDNÍK 5/BL, RUDNÍK (MY) 24ZZS61074730001 LOKA U ZMEKOV 305/BL, RUDNÍK (MY)
Publikované: 9.5.2023 | Zobrazené: 33
Nastavenia cookies