Plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 25.05.2023

Vážený zákazník, v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ako držiteľa povolenia na prevádzku distribučnej sústavy, podľa § 31 ods. 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom vyhlásili, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 25.05.2023 bez dodávky elektriny nasledovné ulice: V čase od 06:30:00 hod. do 19:30:00 hod.: LOKA U BLÁHOV č. 306,307,308,309,310,311,312,313,314,315 LOKA U JAKUBCOV č. 321,322,323,325,2384/4 LOKA U JURÁŠOV č. 338,339,340 LOKA U MOCKOV č. 326,329,329/OP,330,331,332,333,334,335,336,337,401,3194/1,18091/2 LOKA U SKALSKÝCH č. 316,317,318,319,320 LOKA U ZMEKOV č. 297,298,299,300,301,302,302/BL,303,304,304/VE,305 RUDNÍK č. 391,406,407,411,412,413,414,415,416,417,418,419,421,423,424,425,425/ VE,429,2239/45,22393/44,22393/46,22393/77,22393/88,22393/96,22393/115,25511/13 Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť. Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme.
Publikované: 9.5.2023 | Zobrazené: 53
Nastavenia cookies