Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania dňa 22.04.2024

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - verejnou vyhláškou z dôvodu líniovej stavby. "Preložka verejného vodovodu", SO - Preložka verejného vodovodu, SO - Navrhovaná vodovodná prípojka - pre RD. Navrhovateľ: Marián Kubánek, Hrašné č. 67, 916 14 a Ing. Miroslav Durec, Poriadie č. 302, 906 22
4 O Kubánek Rud. - 127.21 kB

K stiahnutiu

webmaster, Publikované: 18.3.2024 | Zobrazené: 44
Nastavenia cookies