Oznam o doručení písomnosti

Obec Rudník oznamuje adresátovi : Veronika Cirik, Obec Rudník, 906 23 Rudník, že má na Obecnom úrade v Rudníku doručenú a uloženú písomnosť. Adresát si ju môže vyzdvihnúť v lehote od 11.5.2023 do 29.5.2023 na Obecnom úrade v Rudníku v pondelok a štvrtok v čase od 7,00 do 14,30 hod., v stredu od 7,00 do 16,30 hod. a v piatok od 7,00 – 13,00 hod. Po uplynutí tejto lehoty bude zásielka vrátená odosielateľovi. Tento oznam je zverejnený i na webovej stránke obce v čase od 11.5.2023 do 29.5.2023.
20230510131109 - 38.35 kB
Publikované: 10.5.2023 | Zobrazené: 56
Nastavenia cookies