Orientačný výjazd motocyklov dňa 29.08.2020

Športový výjazd pre motocyklistov zameraný na správnu orientáciu a schopnosť navigovať podľa grafického itinerára, ktorý sa bude konať dňa 29.08.2020 od 7,30 hod. do 19,00 hod. s prejazdom cez kataster obce Rudník (parc. č. 19906/1, parc. č. 20011/2 a parc. č. 17907/1).

K stiahnutiu