Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/7694/2020

Úrad verejného zdravotníctva slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. j) a k) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 355/2007 Z.z.") z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. c), d), e) a h) zákona č. 355/2007 Z.z. a § 7 zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov tieto opatrenia s účinnosťou od 1. októbra 2020 do odvolania...(v prílohe)
webmaster, Publikované: 1.10.2020 | Zobrazené: 145
Nastavenia cookies