OZNAM - Ochrana lesov pred požiarmi, vypaľovanie suchých porastov

 

Vážení  občania !

 

 

      V jarnom období sa výrazne zvyšuje  riziko vzniku  požiarov v prírodnom prostredí. Požiarovosť  ovplyvňujú  najmä požiare, ktoré vznikajú následkom  porušovania zákona o ochrane pred požiarmi. Ide najmä o vypaľovanie  porastov ale aj  spaľovanie odpadov a zakladanie ohňov v prírode.  Niektorí občania sa pri týchto činnostiach správajú  nezodpovedné a ľahkovážne  a tým ohrozujú  naše spoločné lesné bohatstvo.   Vypaľovanie suchých porastov je každoročne sa opakujúci  jav  a  preto sa Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom obracia  na občanov  s výzvou  rešpektovania zákona o ochrane pred požiarmi.

 

Občania,  

-            nevypaľujte suché trávnaté porasty ! 

-         nezakladajte oheň v prírode na miestach, kde sú  horľavé látky  a odkiaľ sa môže oheň    

  rozšíriť!

-            na kladenie ohňa v prírode  využívajte  len miesta  na to určené – ohniská ! 

-     pri odchode  ohniská  dôkladne uhaste !

-            nefajčite resp. obmedzte fajčenie v lese  ! 

 

      Hasiči upozorňujú, že za  vypaľovanie porastov  je možné uložiť pokutu až do výšky 331 € !

 

      Chrániť lesy prislúcha nám všetkým  a  preto  dodržiavajme  predpisy o ochrane pred požiarmi  a  správajme  sa  v prírode zodpovedne a ohľaduplne.