Ochrana lesov pred požiarmi - opatrenia

Vážení občania !

 

     V jarnom období sa výrazne zvyšuje riziko vzniku požiarov v prírodnom prostredí. Požiarovosť ovplyvňujú najmä požiare suchých trávnatých porastov, ktoré vznikajú následkom porušovania zákona o ochrane pred požiarmi. Niektorí občania svojim nezodpovedným a ľahkovážnym konaním v prírode ohrozujú naše spoločné bohatstvo - lesy. Vypaľovanie suchých porastov je každoročne sa opakujúci jav, preto sa Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom obracia na občanov s výzvou rešpektovania zákona o ochrane pred požiarmi.

Občania,

- nevypaľujte suché trávnaté porasty,

- nezakladajte oheň v prírode na miestach, kde sú horľavé látky a odkiaľ sa môže oheň rozšíriť,

- nefajčite v lese,

- na kladenie ohňa v prírode využívajte len priestory na to určené - ohniská,

- pri odchode ohniská dôkladne uhaste.

 

Hasiči upozorňujú, že za vypaľovanie porastov je možné uložiť pokutu

  až  do výšky 331,- €.

 

     Chrániť lesy prislúcha nám všetkým a preto dodržiavajme predpisy o ochrane pred požiarmi a správajme sa v prírode zodpovedne a ohľaduplne.