Obnova tradice košíkářského řemesla - Ostrata 06.04.2019

 PROGRAM:

 

09:30                    otvorenie výstavy

10:30                    slávnostné zahájenie, privítanie hostí, predstavenie košikárov

11:00 - 16:00        súťaž o nevšedný netradičný výrobok

13:00                    vystúpenie detského folklórneho súboru Vonička

16:30                    vyhodnotenie súťaže, vylosovanie účastníka z radov návštevníkov

17:00                    ukončenie výstavy