Nevšedné podoby prútia - komentár

 NEVŠEDNÉ PODOBY PRÚTIA

 

V sobotu 14. marca 2015 sa v obci Rudník neďaleko Myjavy uskutočnil 9. ročník Medzinárodného stretnutia košikárov s názvom Nevšedné podoby prútia.  Podujatie pripravili Obec Rudník, Centrum tradičnej kultúry v Myjave a Česko-slovenský cech košikárov. Hlavným cieľom podujatia Nevšedné podoby prútia - Celoslovenské stretnutie košikárov v Rudníku bolo vytvoriť priestor na stretnutie, vzájomnú výmenu poznatkov,názorov, nápadov a skúseností. Pri osobnom kontakte majú tak nielen košikári, ale  i návštevníci možnosť zoznámiť sa s novými technikami pletenia, nástrojmi, či vymeniť si skúsenosti zo získavania a prípravy prútia.

Prvé stretnutie výrobcov prútených výrobkov v Rudníku sa konalo v roku 2007 ešte pod názvom Celoslovenské stretnutie košikárov v Rudníku. Hlavným impulzom k jeho organizovaniu bolo nadšenie a tvorivá práca tunajšieho košikárskeho nadšenca Jaroslava Rehorčíka, ktorý sa popri tradičných výrobkoch z prútia rozhodol vyrábať i predmety netypických rozmerov a podôb. Svojou remeselnou zručnosťou a odvahou sa snažil niekoľkokrát o zápis do Guinessovej knihy rekordov. Hoci účasť zo strany košikárov bola skromná, nakoľko sa zúčastnili iba majstri zo Západného Slovenska, rozhodli sa organizátori v rozvoji košikárstva v obci pokračovať. Druhý ročník bol už naozaj celoslovenský, keď sa v Rudíku predstavili, či už osobne, alebo prostredníctvom svojich výrobkov košikári z celého Slovenska. Podujatie sa rozrástlo o detské dielne, kultúrny program na javisku a súťaž v pletení. I na sprievodnej Výstave netradičných výrobkov a kuriozít z prútia pribudlo množstvo zaujímavých výrobkov. Takto obohatené stretnutie košikárov dostalo i nový názov Nevšedné podoby prútia. Na  III. celoslovenskom stretnutí košikárov v Rudníku sme prvý krát privítali i majstrov zo zahraničia. Obec Rudník totiž nadviazala spoluprácu s moravským mestom Morkovice-Slížany a obcou Ostrata. Vzniknutá spolupráca s mestom Morkovice-Slížany nie je náhodná. Košikárske remeslo má v meste dlhú tradíciu a dodnes tu môžete nájsť firmu nielen na výrobky z prútia, ale i na jeho spracovanie.

Tohtoročné podujatie Nevšedné podoby prútia 2015  sa začalo o 10,00 hod. v priestoroch kultúrneho domu v Rudníku otváracím ceremoniálom NPP a skončilo o 18,00 hod. ľudovou zábavou v podaní Ľudovej hudby FS Nadšenci z Trenčína. V sprievodnom programe nechýbala obľúbená výstava košikárskych kuriozít, košikárske tvorivé dielne spojené s jarmokom tradičných košikárskych výrobkov, škola pletenia, prednáška Cechu košikárkseho k živej stavbe v Rudníku a hudobné i tanečné vystúpenia. I deti prišli potešiť svojim vystúpením, predstavili sa i detičky z materskej školy v Rudníku, deti zo základnej školy v rudníku a detský folklórny súbor Iskerka z Brezovej pod Bradlom. Počas celého podujatia hrali Heligonkári z Prietrže. Súčasťou podujatia je i Výstava netradičných výrobkov a kuriozít z prútia.  Tohtoroční vystavovatelia boli : Tereza Kyseľová, Marie Žemžulová, Marie Sládková, Ján Cigánik, Ing. Jozef Boďa, Miroslav Mareček, Dana Ptáčková, Gabriela Kinčíová, Ing. Pavel Hirka, Alena Šeďová, Ján Patinka, Katka Koláriková, Ľubomír Hajtún, Jaroslav Rehorčík a Peter Beňo.

Vyhlásenie víťazov Výstavy netradičných výrobkov a kuriozít z prútia sa uskutočnilo o 17,00 hod.. Prvé miesto získala Loď Bounty (plachcetnica - pedig ) od p. Miroslava Marečka, druhé miesto Husľový virtuóz  ( vrbové prútia ) od  p. Jána Cigánika a tretie miesto Labuť ( papierové dutinky )  od p. Marie Sládkovej. Následne nato bol z hlasujúcich vyžrebovaný jediný výherca a tým sa stala p. Jana Klofáčová z Morkovíc a vyhrala upomienkovú knihu od Trenčianskeho samosprávneho kraja a  prútený košík s korbáčmi, ktorý venoval na podujatie dlhoročný košikár a jeden zo zakladateľov podujatia p. Ing. Ján Zeman.

 

Veľká vďaka patrí organizátorom, vystavovateľom i všetkým návštevníkom.