Informácia o realizácii zisťovania IKT v roku 2023

Štatistický úrad Slovenskej republiky oznamuje, že v roku 2023 vo vybraných obciach, medzi ktorými je aj naša obec Rudník, realizuje zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach. Cieľom zisťovania je zistiť úroveň vybavenosti domácností a úroveň znalostí a zručností obyvateľstva využívať tieto technológie. Zisťovanie sa uskutoční počas mája a júna 2023. V prípade návštevy Vašej domácnosti zamestnancom Štatistického úradu Slovenskej republiky povereného funkciou opytovateľa, je povinný sa tento preukázať osobitným poverením. Všetky poskytnuté informácie sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Podrobnejšie informácie získate na stránke štatistického úradu na adrese www.statistics.sk alebo telefonicky u vedúcej oddelenia Ing. Zuzany Kolárovcovej na č. tf. 032/74 60 292.
Publikované: 9.5.2023 | Zobrazené: 94
Nastavenia cookies