Deň otvorených detí dňa 18.10.2012

 

Deň otvorených dverí

18.10.2012

 

V mesiaci október ponúka naša škola možnosť rodičom nahliadnuť do výchovno – vzdelávacieho procesu, a tak sledovať ako ich deti zvládajú školské povinnosti na vyučovaní. Túto možnosť využili rodičia 15-tich žiakov školy.

 

Rodičia žiakov 1. a 2. ročníka mali možnosť vidieť ukážky vyučovacích hodín:

1.     hodina – slovenský jazyk a literatúra

2.     hodina - matematika

Rodičia žiakov 3. a 4. ročníka mali možnosť vidieť ukážky vyučovacích hodín:

1.     hodina – anglický jazyk

2.     hodina - slovenský jazyk a literatúra

 

Ukážkou hodiny SJL 1. a 2. ročníka chcela p.učiteľka ukázať rodičom ako správne s deťmi doma precvičovať čítanie textu.

Každá hodina matematiky začína matematickou rozcvičkou a nebolo to inak ani tento deň. Pri tabuli sa vystriedali všetci žiaci, čo je veľké pozitívum takejto neplnoorganizovanej školy.

Na hodine ANJ žiaci 3. a 4. ročníka precvičovali slovnú zásobu – predmety v škole, domáci miláčikovia a dialógy pri zoznamovaní.

Na hodine SJL –Čítania si mali rodičia možnosť porovnať čítanie svojich detí     ( plynulosť, výskyt chýb, ..).

Naša škola sa snaží do vyučovania zavádzať aj nové – inovatívne metódy vyučovania. Metódu  projektového vyučovania mohli pozorovať na hodine čítania štvrtého ročníka, kde žiačky spracovali vybraného autora detskej literatúry za pomoci dostupných informačno –komunikačných technológií.

Cieľom hodiny bolo prezentovanie sa samého seba a výsledky svojej práce na verejnosti. V tomto prípade to boli rodičia žiakov a ich spolužiaci. Za svoje prvé nesmelé vystúpenie si vyslúžili potlesk.

 

Rodičov veľa vecí zaujalo, informovali sa ako pracovať so svojimi deťmi pri domácej príprave na vyučovanie a na spoločnom vyhodnotení tohto dňa sa rozprúdila plodná diskusia.

webmaster, Publikované: 24.10.2012 | Zobrazené: 349
Nastavenia cookies