UPOZORNENIE

 Žiadame občanov, aby nedávali do smetných nádob v deň ich vývozu horúci ani teplý popol, nakoľko pri minulom vývoze odpadu došlo k požiaru kontajnera s odpadom a len vďaka pracovníkom obce a našim hasičom nedošlo k rozšíreniu požiaru a škodám na majetku.

 

 

https://www.rudnik.sk/photo-album-sk/zberny-dvor/
202112141157050.imag0974