Revízie plynových rozvodov

 Do našej obce prišli zástupcovia súkromnej firmy Revízna spoločnosť, ktorí ponúkajú možnosť objednať si u nich revízie vonkajších plynových rozvodov od hlavného uzáveru až po spotrebiče. Zástupcovia tejto spoločnosti budú chodiť od dnešného dňa po obci a ponúkať občanom tieto revízie. Každý majiteľ domu by mal udržiavať plynové rozvody v dobrom technickom stave, ale nie je zákonnou povinnosťou mať túto revíziu urobenú. Preto je na zvážení každého občana, či si túto službu objedná.