Novoročné prianie

 Odbitím polnoci sme sa rozlúčili s rokom 2020. Bol to rok náročný, bol to rok, na začiatku ktorého asi nikoho z nás pri novoročných prípitkoch a želaniach ani nenapadlo, čo nás v ňom čaká. Nikto z nás netušil, ako veľmi nejaký vírus zasiahne do našich životov, ako ovplyvní celý svet. Naše súkromné životy, prácu, verejné podujatia, všetko, na čo si človek môže spomenúť... 


Tak ako ostatní ľudia na celom svete, tak i my dúfame a veríme, že rok 2021, ktorý sme pred pár hodinami s nádejou privítali, bude rokom, ktorý bude lepší ako ten predchádzajúci. 

S nádejou si navzájom prajeme, aby sme mohli znova bez obáv objať svojich blízkych, stretávať sa bez strachu o svoje zdravie a žiť naše každodenné životy. 

Väčšina z nás si až teraz, v tomto neľahkom období uvedomuje, ako veľa pre nás tieto veci znamenajú a ako nám chýba to, čo bolo pre nás ešte pred rokom samozrejmé. 

Už teraz vidíme, že ani nový rok nezačal jednoducho a dobre, že jeho prvé dni a týždne budú náročné a neľahké. 
Je ťažké udržať si vnútorný pokoj a rešpektovať všetky príkazy a nariadenia, ale verím, že všetko, čo sa okolo nás deje, zvládneme. 

Prajem nám spoločne, aby sa z našich životov vytratila zloba, závisť a túžba dokazovať druhým svoju moc a dôležitosť. Prajem si, aby sme boli k sebe ohľaduplnejší a všímavejší.

Prajem Vám všetkým, aby ste rok 2021 prežili v zdraví a aby ste mohli mať pri sebe svojich najbližších, pretože to je to najdôležitejšie, čo každý z nás potrebuje. 

Prajem Vám aby bol rok 2021 pre Vás dobrým rokom. 
 
 
Monika Malcová
starostka obce