NEVŠEDNÉ PODOBY PRÚTIA - 30. 3. 2019 - Kultúrny dom Rudník

 PROGRAM:

 

10.00  Otvárací ceremoniál

           Vernisáž výstavy netradičných výrobkov

10.30  Tvorivé dielne a jarmok

10.45  Cimbalová muzika Korečnica

11.30  Najmenší z Rudník (MŠ a ZŠ)

13.00  Cimbalová muzika Korečnica

13.45  SLAMIENKAR (dokument o ľud. výrobcovi)

14.30  Priatelia fujary

15.00  Súťaž v pletení korbáčov

15.30  Cimbalová muzika Korečnica

16.15  Folklórny súbor Kopaničiar z Myjava

17.00  Vyhlásenie víťazov výstavy

NPP 19 jpg - 1.02 MB