motive

Vitajte na stránkach obce Rudník

25. 10. 2016

Dovolenka - 31. október 2016 obecný úrad

Obecný úrad v Rudníku oznamuje, že bude dňa 31. októbra 2016 z dôvodu čerpania dovolenky z a t v o r e n ý.
V neodkladných záležitostiach volajte na telefónne číslo : 0911 / 899 227 viac


26. 9. 2016

Miestna akčná skupina - výberové konanie

Občianske združenie Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina vyhlasuje výberové konanie na pozíciu manažér turisticko-informačnej kancelárie.
viac


26. 1. 2015

STAVEBNÝ ÚRAD Rudník od 01.01.2015

Stavebný úrad v Rudníku bol s účinnosťou od 01.01.2015 v obci Rudník zrušený a všetka agenda stavebného úradu bola postúpená a ďalej bude vybavovaná na adrese :
SPOLOČNÁ OBECNÁ ÚRADOVŇA - STAVEBNÝ ÚRAD
Nám. M.R.Štefánika 560/4
907 01 MYJAVA

Ján Duga
tel.kontakt : 034 / 6907211

V prípade neprítomnosti pracovníkov je možné žiadosti, prípadne doplnenie podaní odovzdať v podateľni - u pani Ľ. Kozáčikovej č. dverí 210 viac