motive

Vitajte na stránkach obce Rudník

23. 5. 2016

POZVÁNKA na okresnú súťaž dobrovoľných hasičských zborov a hasičského dorastu

Okresná súťaž dobrovoľných hasičských zborov a hasičského dorastu, ktorá sa uskutoční v sobotu dňa 28.5.2016 na štadióne TJ Hrašné so začiatkom o 9,30 hod. viacOZNAM o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie - Materská škola Rudník
22. 4. 2016

OZNAM o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie - Materská škola Rudník

V zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov a v súlade s § 3 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole a v znení vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 308/20009, oznamuje riaditeľka Materskej školy Rudník, že prijímanie žiadostí na predprimárne vzdelávanie detí do materskej školy bude v období od 30.4.2016 do 31.5.2016 v čase od 7,00 hod. do 15,30 hod.. viac


BUDIŠ - STOJÍME ZA HASIČMI
11. 4. 2016

BUDIŠ - STOJÍME ZA HASIČMI

Spoločnosť Slovenské pramene a žriedla, a.s. usporadúvajú reklamnú súťaž : " Stojíme za hasičmi " so súhlasom občianskeho združenia s názvom " Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky ", ktorá prebieha v čase od 25.3.2016 do 30.4.2016. viac
JARNÉ  UPRATOVANIE  V  OBCI  RUDNÍK  -  1. apríla 2016
24. 3. 2016

JARNÉ UPRATOVANIE V OBCI RUDNÍK - 1. apríla 2016

Pozývame všetkých, ktorým záleží na prostredí, v akom žijemev našej dedine, aby sa zapojili do jarného upratovania a pomohli nám vyčistiť náš Rudník od odpadkov na j a r n é u p r a t o v a n i e o b c e v piatok 1. apríla 2016 od 15,30 hod.. viac


NEVŠEDNÉ PODOBY PRÚTIA 2016 - 12. marec 2016
19. 2. 2016

NEVŠEDNÉ PODOBY PRÚTIA 2016 - 12. marec 2016

Obec Rudník, Centrum tradičnej kultúry v Myjave , Česko-slovenský cech košikárov poriada jubilejný 10. ročník medzinárodného stretnutia košikárov, ktorý sa uskutoční dňa 12. marca 2016 v Kultúrnom dome Rudník. viac


16. 2. 2016

OZNAM - Vyhlásenie o poukázaní 2 % zaplatenej dane pre DHZ Rudník

Dobrovoľný hasičský zbor Rudník oznamuje občanom a širokej verejnosti o možnosti venovania 2 % dane z príjmu zo závislej činnosti ich združeniu.

Pomôžte DHZ Rudník. viac


10. 2. 2016

Informácia spoločnosti SPP distribúcia

Spoločnosť SPP - distribúcia (SPP-D) si Vám ako prevádzkovateľ distribučnej siete zemného plynu na Slovensku dovoľuje zaslať informáciu, ktorá skvalitní informovanosť Vašich zamestnancov smerom k občanom. Spoločnosť rozšírila na svojej webovej stránke www.spp-distribúcia.sk ponuku online formulárov. viac

1 |  2 |  Ďalšia