motive

Vitajte na stránkach obce Rudník


10. 9. 2014

OZNAM - Preventívne protipožiarne kontroly v Obci Rudník

Oznamujeme verejnosti, že v mesiacoch september-október 2014 sa budú v zmysle § 23 a § 24 Zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi vykonávať v obci preventívne protipožiarne kontroly a to v objektoch právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov, v ktorých nevykonáva požiarny dozor okresné riaditeľstvo a v rodinných domoch okrem bytov a v iných stavbách vo vlastníctve alebo v užívaní fyzických osôb. viac


13. 3. 2014

Ochrana lesov pred požiarmi - opatrenia

UPOZORNENIE PRE OBČANOV ! viac


31. 1. 2014

Oznam - rozšírenie pracoviska Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom

Prednostka Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom oznamuje, že s účinnosťou od 1. decembra 2013 na základe súhlasu MV SR rozhodla o rozšírení pracoviska Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom o odbor živnostenského podnikania na ul. Moravská 1 v Myjave.
viac


23. 9. 2010

ENVI-PAK - separovaný zber

V piatok 24. septembra 2010 o 20,45 hod. bude v relácii Manažment v televízii TA3 hosťom generálna riaditeľka oprávnenej organizácie ENVI-PAK - Hana Nováková MBA, ktorá bude hovoriť o priamej finančnej podpore separovaného zberu v mestách a obciach. viac


Projekt „ Propagácia tradičného remesla košikárstva“
27. 1. 2010

Projekt „ Propagácia tradičného remesla košikárstva“

Tradícia košikárskeho remesla v slovenskej aj českej republike siaha do 8. - 9. storočia. Snaha o uchovanie a rozvoj tejto tradície priviedla starostu obce Rudník a pracovníkov Centra tradičnej kultúry v Myjave k myšlienke zorganizovať podujatie, na ktorom by bol vytvorený priestor na stretnutie, vzájomnú výmenu poznatkov, názorov, nápadov a skúseností viac