motive

Vitajte na stránkach obce Rudník

Obnova tradície košikárskeho remesla v Ostrate
8. 4. 2015

Obnova tradície košikárskeho remesla v Ostrate

Obec Ostrata srdečne pozýva na výstavu " Obnova tradice košíkářského řemesla " v kultúrnom dome v Ostrate dňa 18. apríla 2015 viac


24. 3. 2015

Oznam - SPP distribúcia

Spoločnosť SPP - distribúcia si Vás ako prevádzkovateľ distribučnej siete zemného plynu na Slovensku dovoľuje informovať o existencii nového komunikačného kanála na podanie žiadosti o pripojenie. viac


19. 3. 2015

Ochrana lesov pred požiarmi opatrenia

V súlade s § 21 písm. a) a h) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov Vám Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom ( ďalej OR HaZZ NMNV ) zasiela v súvislosti s problematikou ochrany lesov pred požiarmi usmernenie a súčasne si Vás dovoľuje požiadať o pomoc pri zabezpečovaní plnenia opatrení na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi. viac


4. 3. 2015

Materská škola - beseda s pani starostkou

Dňa 4. marca 2015 pani starostka navštívila detičky materskej škôlky a strávila s nimi pár milých chvíľ. Detičkám porozprávala o vzniku obce, jeho symboloch, vzniku jeho symbolov. Ukázala im insignie obce, ktoré veľmi všetky deti zaujali a všetky si ich chceli podržať. Na záver si všetky detičky podľa predlohy vyfarbili zväčšený erb našej obce. viac


2. 3. 2015

Nový cestovný poriadok autobusovej dopravy platný od 01.03.2015

Na základe rozhodnutia Trenčianskeho samosprávneho kraja o redukcii výkonov v prímestskej autobusovej doprave Vám oznamujeme, že dňom 01.03.2015 vstúpi do platnosti nový cestovný poriadok autobusovej dopravy. Platný cestovný poriadok nájdete na www.sadtn.sk viac


26. 1. 2015

STAVEBNÝ ÚRAD Rudník od 01.01.2015

Stavebný úrad v Rudníku bol s účinnosťou od 01.01.2015 v obci Rudník zrušený a všetka agenda stavebného úradu bola postúpená a ďalej bude vybavovaná na adrese :
SPOLOČNÁ OBECNÁ ÚRADOVŇA - STAVEBNÝ ÚRAD
Nám. M.R.Štefánika 560/4
907 01 MYJAVA

Ján Duga
tel.kontakt : 034 / 6907211

V prípade neprítomnosti pracovníkov je možné žiadosti, prípadne doplnenie podaní odovzdať v podateľni - u pani Ľ. Kozáčikovej č. dverí 210 viac

1 |  2 |  Ďalšia