motive

Vitajte na stránkach obce Rudník

13. 7. 2016

OZNAM - dovolenka úrad v dňoch 25. júla 2016 do 29. júla 2016

Obecný úrad oznamuje, že v dňoch 25. júla 2016 až 29. júla 2016 bude z dôvodu čerpania dovoleniek zatvorený.
Obecný úrad bude opäť otvorený 1. augusta 2016.
V neodkladných záležitostiach volajte na telefónne číslo 0911 / 899 227. viac14. 6. 2016

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy v Rudníku

Obec Rudník v zmysle ustanovenia § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje : výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy, 906 23 Rudník č. 2 s predpokladaným nástupom 6. septembra 2016 viac
OZNAM o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie - Materská škola Rudník
22. 4. 2016

OZNAM o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie - Materská škola Rudník

V zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov a v súlade s § 3 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole a v znení vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 308/20009, oznamuje riaditeľka Materskej školy Rudník, že prijímanie žiadostí na predprimárne vzdelávanie detí do materskej školy bude v období od 30.4.2016 do 31.5.2016 v čase od 7,00 hod. do 15,30 hod.. viac


BUDIŠ - STOJÍME ZA HASIČMI
11. 4. 2016

BUDIŠ - STOJÍME ZA HASIČMI

Spoločnosť Slovenské pramene a žriedla, a.s. usporadúvajú reklamnú súťaž : " Stojíme za hasičmi " so súhlasom občianskeho združenia s názvom " Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky ", ktorá prebieha v čase od 25.3.2016 do 30.4.2016. viac
JARNÉ  UPRATOVANIE  V  OBCI  RUDNÍK  -  1. apríla 2016
24. 3. 2016

JARNÉ UPRATOVANIE V OBCI RUDNÍK - 1. apríla 2016

Pozývame všetkých, ktorým záleží na prostredí, v akom žijemev našej dedine, aby sa zapojili do jarného upratovania a pomohli nám vyčistiť náš Rudník od odpadkov na j a r n é u p r a t o v a n i e o b c e v piatok 1. apríla 2016 od 15,30 hod.. viac

1 |  2 |  Ďalšia