motive

Novinky

Novinky


12. 2. 2018

OZNAM - VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ 2% ZAPLATENEJ DANE DHZ Rudník

Ak máš chuť, daruj pre DHZ Rudník 2% z podielu zaplatenej dane. viac


Nevšedné podoby prútia - medzinárodné stretnutie košikárov v Rudníku dňa 17. marca 2018
7. 2. 2018

Nevšedné podoby prútia - medzinárodné stretnutie košikárov v Rudníku dňa 17. marca 2018

Obec Rudník, Centrum tradičnej kultúry v Myjave a Česko-slovenský cech košikárov Vás srdečne pozývajú na XII. ročník podujatia Nevšedné podoby prútia - medzinárodné stretnutie košikárov v Rudníku, ktoré sa uskutoční 17. marca 2018 v Kultúrnom dome v Rudníku (okr.Myjava). Podujatie je venované košikárom ako aj ostatným výrobcom využívajúcim košikárske pletiarske techniky z prírodných vlákien, ako sú pedig, slama, či papier. viac

Futbalové tréningy pre deti v Rudníku
29. 3. 2017

Futbalové tréningy pre deti v Rudníku

Futbalový klub Spartak Myjava v spolupráci ZŠ Rudník organizuje pravidelné tréningy na umelej tráve pri ZŠ Rudník. Pozývame deti (chlapcov aj dievčatá) vo veku 5-10 rokov každý pondelok od 16,30 - 17,30 na futbalový tréning pod vedením trénera Igora Pszotu. Tréningy sú bezplatné, treba si doniesť športovú obuv a odev. Lopty a tréningové pomôcky sú zabezpečené. PRÍĎTE SI TO VYSKÚŠAŤ. viac


1. 3. 2017

Cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody pre 9 RD na obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2021

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ( ďalej len "úrad" ) podľa § 9 ods. 1 písm. b) prvého bodu v spojení s § 14 ods. 8 zákona č. 250/2012 Z.z. regulácii v sieťových odvetviach vo veci oznámenia obce o cene vydáva P O T V R D E N I E O C E N E č. 0822/2017/V-PC pre regulovaný subjekt Obec Rudník, 906 23 Rudník č. 1, IČO : 00 309 958 na regulačné obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2021: - maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou......2,7762 € / m3. viac26. 1. 2015

STAVEBNÝ ÚRAD Rudník od 01.01.2015

Stavebný úrad v Rudníku bol s účinnosťou od 01.01.2015 v obci Rudník zrušený a všetka agenda stavebného úradu bola postúpená a ďalej bude vybavovaná na adrese :
SPOLOČNÁ OBECNÁ ÚRADOVŇA - STAVEBNÝ ÚRAD
Nám. M.R.Štefánika 560/4
907 01 MYJAVA

Ján Duga
tel.kontakt : 034 / 6907211

viac

1 |  2 |  Ďalšia