Všeobecne záväzné nariadenia

Názov Dátum
VZN č. 4/2019 o organizácii miestneho referenda 01.01.2020 VZN č. 42019 o organizácii miestneho referenda - 8.06 MB
VZN č. 3/2019 o určení podrobností financovania a výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Rudník 01.01.2020 VZN č. 32019 o určení podrobností financovania a výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rudník - 1.94 MB
VZN č. 2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 01.01.2020 VZN č. 22019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - 11.12 MB
VZN č. 1/2019 o podmienkach prijatia dieťaťa do MŠ,... 02.07.2019 VZN č. 12019 - 4.23 MB
VZN č. 4/2018 Zriaďovacia listina DHZ obce Rudník a Štatút DHZ obce Rudník 11.12.2018
VZN č. 3/2018 o určení podrobností financovania a výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy... 11.12.2018
VZN č. 2/2018 o podmienkach prijatia dieťaťa do MŠ,... 11.09.2018
VZN č. 1/2018 - Štatút obecnej knižnice 01.08.2018
VZN č. 2/2017 o určení podrobností financovania a výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Rudník 18.01.2018
VZN č. 1/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 18.01.2018