Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 18/3/2011 13.4.2011 Zmluva o nájme nebytových priestorov Slovak Telekom, a.s. 35763469  141.76 EUR 
Detail Zmluva Dohoda 30/§52a/2011/NP V-2 3.5.2011 Predmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto na 3791 6394   
Detail Zmluva Autorský zákon 1 5.5.2011 Zmluva o vytvorení diela podľa § 39 zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach... Mgr. Pavol Michalička 831015/7064  144.00 EUR 
Detail Zmluva Poistná 7305103611 6.5.2011 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545  9.75 EUR 
Detail Zmluva Úverová 71482-2011 26.5.2011 Úverová zmluva Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 00 682 420   
Detail Zmluva Dohoda 71482-2011 26.5.2011 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 00 682 420   
Detail Zmluva Dodávateľská 14/2011 29.6.2011 Poskytnutie hromadných údajov z katastra nehnuteľností Katastrálny úrad v TN, Správa katastra Myjava 36125474  298.74 EUR 
Detail Zmluva O dielo 07/2011 6.6.2011 Zhotovenie stavených prác na akcii : " Revitalizácia centrálnej časti obce Rudník " UNISTAV apol. s r.o. 31 409 539  470,113.68 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 001/2011 - SD 6.6.2011 " Revitalizácia centrálnej časti obce Rudník " - výkon stavebného dozoru Ing. Jozef Švajdleník 36117790  820.00 EUR 
Detail Zmluva Autorský zákon 71968-2011 17.6.2011 Poskytnutie peňažných prostriedkov Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 00 682 420  18,404.00 EUR 
Detail Zmluva Dohoda 71968-2011 17.6.2011 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 00 682 420   
Detail Zmluva Príkazná SL 933267 20.6.2011 Mikroprojekt " Priateľstvo, ktoré nepozná hranice " Elena Tomišová   100.00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 41/2011/NB 2.8.2011 Zmluva o nájme bytu Obec Rudník 309958  176.95 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská DZ221401201160101 20.10.2011 Dodatok č. DZ221401201160101 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.... Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 00156621  499,200.00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 2/2011/NP 26.9.2011 Nájom nebytových priestorov LABRANZA, s.r.o. 44055277  70.00 EUR 
Detail Zmluva O poskytovaní služieb 1 27.10.2011 Zmluva o poskytovaní služieb Poradenstvo a konzultácie - český lektor projektu s názvom "... Obec Rudník 309958  686.00 EUR 
Detail Zmluva O poskytovaní služieb 2 27.10.2011 Zmluva o poskytovaní služieb Poradenstvo a konzultácie - koordinátor projektu za českého... Obec Rudník 309958  154.00 EUR 
Detail Zmluva O poskytovaní služieb 3 27.10.2011 Zmluva o poskytovaní služieb projektového manažéra projektu " Inštitucionalizácia a... Obec Rudník 309958  490.00 EUR 
Detail Zmluva O poskytovaní služieb 4 27.10.2011 Zmluva o poskytovaní služieb poradenstvo a konzultácie - vedúci realizačného tímu projektu... Obec Rudník 309958  1,120.00 EUR 
Detail Zmluva O poskytovaní služieb 5 27.10.2011 Zmluva o poskytovaní služieb Poradenstvo a konzultácie - lektor a asistent koordinátora... Obec Rudník 309958  840.00 EUR 
Nastavenia cookies