Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá potravinová 14373 25.9.2014 Mäso ASbit, s.r.o. 45235091  205,43 EUR 
Detail Faktúra došlá -0307615484 15.7.2019 Mobily za obdobie od 17.6.2019-16.7.2019 Orange Slovensko, a.s. 356 97 270  50,42 EUR 
Detail Zmluva Iná -1 14.8.2019 Úprava článku II. Odmena TENDERnet s.r.o. 50139088   
Detail Faktúra došlá -1010509101 12.9.2019 Telefóny za obdobie od 01.09.2019-30.09.2019 (034/6215620, 6215624,net) Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  69,05 EUR 
Detail Faktúra došlá -1914 4.4.2019 Projekt pre stavebné konanie a realizáciu "Modernizácia kotolne a vykurovanie v ZŠ Rudník" Termoprojekt Piešťany s.r.o. 36221171  3 960,00 EUR 
Detail Faktúra došlá -194040 9.4.2019 Odmena za výpisu z registra exekúcií alebo potvrdenia Slovenská komora exekútorov 35659718  6,70 EUR 
Detail Faktúra došlá -2019001 11.4.2019 Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 1Q 2019 Ján Gregor TV SAT 32291612  1 162,44 EUR 
Detail Faktúra došlá -2019011 16.8.2019 Motorové vozidlo CITROEN JUMPY S AUTO, s.r.o. 45395233  5 400,00 EUR 
Detail Faktúra došlá -20210023 5.3.2021 Správa IT Infraštruktúry Michal Mikláš - compIT 45905215  130,00 EUR 
Detail Faktúra došlá -4226759 30.6.2020 Predškolská výchova SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. 366 311 24  3,60 EUR 
Detail Faktúra došlá -6806864999 3.5.2019 Poistenie motorového vozidla MY112AS, poistná zmluva č. 6806864999 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545  175,95 EUR 
Detail Zmluva O poskytovaní služieb .001 29.10.2019 Dodávka plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie SPP - distribúcia, a.s. 35 910 739   
Detail Zmluva Dodávateľská 0 14.11.2011 Zmluva o zriadení vecného bremena SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. 36022047  204,00 EUR 
Detail Zmluva Dohoda 000000000001 13.12.2019 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. 35 763 469   
Detail Zmluva O poskytovaní služieb 00000000001 13.12.2019 Verejná telefónna služba Slovak Telekom, a.s. 35 763 469   
Detail Zmluva O poskytovaní služieb 0000000001 13.12.2019 Nakladanie s odpadom Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861   
Detail Zmluva O spolupráci 0000001 6.3.2020 Správa počítačov v ZŠ Michal Mikláš - compIT 45905215   
Detail Zmluva O dielo 000001 18.9.2019 Zmena termínu dokončenia stavebných prác. CESTY NITRA, a.s. 34128344   
Detail Zmluva O dotáciách 00001 2.7.2019 Poskytnutie dotácie prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo dňa... Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866   
Detail Zmluva O poskytovaní služieb 00002 30.4.2020 Poskytovanie IT služieb v ZŠ Michal Mikláš - compIT 45905215