Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva O poskytovaní služieb 2964228658 20.12.2011 Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb Všeobecná úverová banka, a.s. 31 320 155   
Detail Objednávka vyšlá 1811 21.12.2011 Prehŕňanie snehu Juraj Kadlečík - súkromný podnikateľ 30872871   
Detail Zmluva O dielo 47/2009/08431/M/R 22.12.2011 Prístupová komunikácia a inžinierske siete časť Árendy v obci Rudník CESTY NITRA, a.s. 34128344   
Detail Zmluva O dielo 3 22.12.2011 Prístupová komunikácia a inžinierske siete časť Árendy v obci Rudník CESTY NITRA, a.s. 34128344   
Detail Zmluva O dielo 2/2009/08431/M/R 22.12.2011 Prístupová komunikácia a inžinierske siete v obci Rudník - Arendy CESTY NITRA, a.s. 34128344   
Detail Zmluva O dielo 3 22.12.2011 Prístupová komunikácia a inžinierske siete v obci Rudník - Arendy CESTY NITRA, a.s. 34128344   
Detail Objednávka vyšlá 200 10.1.2012 Zverejnenie inzerátu Kopaničiar expres    
Detail Faktúra došlá potravinová 2115002273 18.1.2012 Jablková šťava BONI FRUCTI, spol. s r.o. 35766981  11,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 012012 23.1.2012 Členský príspevok na rok 2012 Združeniu miest a obcí Slovenska ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA 00584614  118,95 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1010172006 31.1.2012 Predmetom zmluvy je nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi. Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861   
Detail Zmluva Dodávateľská 6 31.1.2012 Nakladanie s komunálnymi odpadmi. Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861   
Detail Faktúra došlá 12047 9.2.2012 Olej MMS servis, s.r.o. 36331082  28,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 6801327406 9.2.2012 Poistka - Združené poistenie majetku KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545  480,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 10110062 10.2.2012 Stavebné práce UNISTAV spol. s r.o. 31 409 539  92 816,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 10110050 10.2.2012 Stavebné práce UNISTAV spol. s r.o. 31 409 539  100 718,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 1212000731 16.2.2012 Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 2 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  27,07 EUR 
Detail Faktúra došlá 1212000730 16.2.2012 Dodávka elektrickej energie - Rudník Loka u Zmekov č. 305 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  15,23 EUR 
Detail Faktúra došlá 1212000729 16.2.2012 Dodávka elektrickej energie - Rudník Loka u Mockov č. 329 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  12,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 1212000728 16.2.2012 Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 1 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  302,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 1212000736 16.2.2012 Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 382 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  11,24 EUR