Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 20110855 28.9.2011 Informačná tabuľa s rámom na účely publicity mikroprojektu 3 ks T-štúdio, s.r.o. 34120866  3 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 110062 28.9.2011 Lavička 3 ks Vladimír Ochodnický - VOCH 41727401  2 100,00 EUR 
Detail Zmluva O poskytnutí finančného príspevku 2011/0294 30.9.2011 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Správcom a Príjemcom pri poskytnutí... Trenčiansky samosprávny kraj 36126624  18 054,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 0801110306 6.10.2011 Stavebné práce v zmysle ZoD : S89621-0001 Komunikácia vetva B CESTY NITRA, a.s. 34128344  1 140,67 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská DZ221401201160101 20.10.2011 Dodatok č. DZ221401201160101 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.... Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 00156621  499 200,00 EUR 
Detail Zmluva O poskytovaní služieb 5439654 20.10.2011 Dodatok k Zmluve o pripojení, SIM karta s prideleným telefónnym číslom 0907235660 Orange Slovensko, a.s. 35 697 270  39,90 EUR 
Detail Zmluva O poskytovaní služieb 1 27.10.2011 Zmluva o poskytovaní služieb Poradenstvo a konzultácie - český lektor projektu s názvom "... Obec Rudník 309958  686,00 EUR 
Detail Zmluva O poskytovaní služieb 2 27.10.2011 Zmluva o poskytovaní služieb Poradenstvo a konzultácie - koordinátor projektu za českého... Obec Rudník 309958  154,00 EUR 
Detail Zmluva O poskytovaní služieb 3 27.10.2011 Zmluva o poskytovaní služieb projektového manažéra projektu " Inštitucionalizácia a... Obec Rudník 309958  490,00 EUR 
Detail Zmluva O poskytovaní služieb 4 27.10.2011 Zmluva o poskytovaní služieb poradenstvo a konzultácie - vedúci realizačného tímu projektu... Obec Rudník 309958  1 120,00 EUR 
Detail Zmluva O poskytovaní služieb 5 27.10.2011 Zmluva o poskytovaní služieb Poradenstvo a konzultácie - lektor a asistent koordinátora... Obec Rudník 309958  840,00 EUR 
Detail Zmluva O poskytovaní služieb 6 27.10.2011 Zmluva o poskytovaní služieb Poradenstvo a konzultácie - lektor a koordinátor odbornej aktivity... Obec Rudník 309958  896,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 0 14.11.2011 Zmluva o zriadení vecného bremena SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. 36022047  204,00 EUR 
Detail Zmluva Úverová 665/2010/UZ 30.11.2011 Zmluva o úvere Všeobecná úverová banka, a.s. 31 320 155  70 000,00 EUR 
Detail Zmluva Úverová 1 30.11.2011 Úver Všeobecná úverová banka, a.s. 31 320 155  28 365,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská PZ 00006570 013 30.11.2011 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370   
Detail Zmluva Dodávateľská PZ00021659 007 30.11.2011 Dodávka pitnej vody Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370   
Detail Zmluva Dodávateľská PZ00021650 005 30.11.2011 Dodávka pitnej vody Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370   
Detail Zmluva Dodávateľská PZ00158900 001 30.11.2011 Dodávka pitnej vody Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370   
Detail Zmluva Úverová 79097-2011 6.12.2011 Poskytnutie peňažných prostriedkov na financovanie oprávnených nákladov mikroprojektu Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 00 682 420  18 000,00 EUR