Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 111131895 19.7.2011 Voda Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  75,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 111134718 19.7.2011 Voda Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  17,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 111145801 19.7.2011 Voda Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  32,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 111145803 19.7.2011 Voda Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  11,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 111130601 19.7.2011 Voda Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  30,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 111145802 19.7.2011 Voda Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  178,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 111131607 19.7.2011 Voda Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  163,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 111131896 19.7.2011 Voda Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  128,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 111136757 19.7.2011 Voda Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  169,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 8 28.7.2011 Propagačné DVD PaedDr. Ivan Príkopa 17771200  3 334,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011016 28.7.2011 Servis systému KDS podľa zmluvy KOMTEL s.r.o. 36325252  1 288,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 41/2011/NB 2.8.2011 Zmluva o nájme bytu Obec Rudník 309958  176,95 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 107 9.9.2011 Objednávka informačnej tabule T-ŠTÚDIO s.r.o. 34 120 866  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 108 9.9.2011 Objednávka lavičiek Vladimír Ochodnický - VOCH 41727401  0,00  
Detail Faktúra došlá 2011022 16.9.2011 Servis systému KDS KOMTEL s.r.o. 36325252  1 014,70 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 109 20.9.2011 Objednávka 6 krát inzercie v rámci realizácie aktivít mikroprojektu
" Inštitucionalizácia...
Kopaničiar expres   0,00  
Detail Zmluva Kúpna KZ01 22.9.2011 Vŕbové prútie Ing. Ján Zeman   584,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna KZ02 22.9.2011 Vŕbové prútie Štefan Oslej   600,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna KZ03 22.9.2011 Vŕbové prútie Peter Beňo   816,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 2/2011/NP 26.9.2011 Nájom nebytových priestorov LABRANZA, s.r.o. 44055277  70,00 EUR