Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 0310110584 27.5.2011 Zneškodnenie odpadu 200307 objemový odpad Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  138,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 106 27.5.2011 Objednávka na nákup mobilného stanu Lubomír FULKA 622 12 290  0,00  
Detail Zmluva O dielo 07/2011 6.6.2011 Zhotovenie stavených prác na akcii : " Revitalizácia centrálnej časti obce Rudník " UNISTAV apol. s r.o. 31 409 539  470 113,68 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 001/2011 - SD 6.6.2011 " Revitalizácia centrálnej časti obce Rudník " - výkon stavebného dozoru Ing. Jozef Švajdleník 36117790  820,00 EUR 
Detail Zmluva Autorský zákon 71968-2011 17.6.2011 Poskytnutie peňažných prostriedkov Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 00 682 420  18 404,00 EUR 
Detail Zmluva Dohoda 71968-2011 17.6.2011 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 00 682 420   
Detail Faktúra došlá 2912011 17.6.2011 Mobilný stan pre mikroprojekt " Priateľstvo, ktoré nepozná hranice " Ľubomír Fulka 62212290  65 661,00 CZK 
Detail Zmluva Príkazná SL 933267 20.6.2011 Mikroprojekt " Priateľstvo, ktoré nepozná hranice " Elena Tomišová   100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 14/2011 29.6.2011 Poskytnutie hromadných údajov z katastra nehnuteľností Katastrálny úrad v TN, Správa katastra Myjava 36125474  298,74 EUR 
Detail Zmluva O dielo 015/2011 30.6.2011 Zhotovenie detského ihriska Ing. Mária Weberová - INTERSYSTEM 43561047  30 699,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 0801110165 19.7.2011 Stavebné práce v zmysle ZoD: S89621-0002 Verejné osvetlenie CESTY NITRA, a.s. 34128344  17 465,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 0801110139 19.7.2011 Stavebné práce v zmysle ZoD : S89621-0002 Verejné osvetlenie CESTY NITRA, a.s. 34128344  24 983,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011011 19.7.2011 Zimná údržba ciest - odhŕňanie a vytláčanie snehu Juraj Kadlečík - súkromný podnikateľ 30872871  775,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 1022 11 19.7.2011 Servisný zásah na ČOV AT 120 ( inštalácia, namontovanie nového dúchadla, kontrola ČOV ) AQUATEC VFL s.r.o. 43 874 355  1 261,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011045 19.7.2011 Výroba a tlač brožúry v rámci projektu " Propagácia tradičného remesla košikárstva " kód... ADUR - Anna Durcová 36 961 469  1 499,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 9724970118 19.7.2011 Telefónne číslo : 034 / 6215622 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  182,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 1725983449 19.7.2011 Telefónne číslo : 034 / 621 5622 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  79,13 EUR 
Detail Faktúra došlá 1100072242 19.7.2011 Voda Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  41,95 EUR 
Detail Faktúra došlá 1100125364 19.7.2011 voda Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  58,09 EUR 
Detail Faktúra došlá 111134720 19.7.2011 Voda Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  3,23 EUR