Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 105 10.5.2011 Objednávka výroby trvalo vysvetľujúcej tabule k projektu Efektívne využívanie energií ADUR - Anna Durcová 36 961 469  0,00  
Detail Zmluva Úverová 71482-2011 26.5.2011 Úverová zmluva Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 00 682 420   
Detail Zmluva Dohoda 71482-2011 26.5.2011 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 00 682 420   
Detail Faktúra došlá 102100153 27.5.2011 Efektívne využívanie energií v budove ZŠ a MŠ v Rudníku EÚ-Interier, s.r.o. 36301884  15 181,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 25/2011 27.5.2011 Stavebný dozor na stavbe : " Zníženie energetických nákladov ZŠ a MŠ Rudník " Ing. Jaroslav Foltín 36 963 569  708,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9724970118 27.5.2011 Telefón
Slovak Telekom, a.s. 35763469  182,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 1725983449 27.5.2011 Telefón Slovak Telekom, a.s. 35763469  79,13 EUR 
Detail Faktúra došlá 111134718 27.5.2011 Voda Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  17,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 311172510 27.5.2011 Voda Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  41,95 EUR 
Detail Faktúra došlá 311167950 27.5.2011 Voda Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  58,09 EUR 
Detail Faktúra došlá 111131607 27.5.2011 Voda Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  163,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 111130601 27.5.2011 Voda Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  30,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 111131895 27.5.2011 Voda Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  75,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 111131896 27.5.2011 Voda Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  128,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 111136757 27.5.2011 Voda Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  169,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 111134720 27.5.2011 Voda Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  3,23 EUR 
Detail Faktúra došlá 111134719 27.5.2011 Voda Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  39,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 9700084 27.5.2011 Vývoz fekálii, likvidácia fekálii Poľnohospodárske družstvo 00203572  355,03 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011100477 27.5.2011 Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301 Brantner Slovakia s.r.o. 31698336  625,09 EUR 
Detail Faktúra došlá 0311110356 27.5.2011 Preprava veľkoobjemového kontajnera Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  90,12 EUR