Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá potravinová 2125000471 12.4.2012 Jablko červené - školské ovocie BONI FRUCTI, spol. s r.o. 35766981  8,51 EUR 
Detail Zmluva Dohoda NCH/2012/8 12.4.2012 Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy o využívaní časti nehnuteľnosti č. NCH/2012/8... Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina 42025150   
Detail Faktúra došlá - projekt 20120095 13.4.2012 Služby osvetlenia a ozvučenia dňa 17.marca 2012 v KD v Rudníku v súvislosti s realizáciou... ELTIME in, s.r.o. 36 338 702  840,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0310120401 13.4.2012 Zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  77,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 0311120261 13.4.2012 Preprava veľkoobjemového kontajnera Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  51,60 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670208676 13.4.2012 Piškóta s kakaovou plnkou, piškóta s karamelovou plnkou MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  21,88 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670208627 13.4.2012 Potraviny MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  223,23 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 12002423 13.4.2012 Zelenina TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022  11,63 EUR 
Detail Faktúra došlá 3737048727 13.4.2012 Telefón 6215622, 6215624 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  46,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 4212009403 13.4.2012 Hlas CS Business Plus GTS Slovakia, a.s. 35795662  36,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 1100072242 13.4.2012 Voda - 15.2.-14.3.2012, číslo vodomeru 07048822 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  42,61 EUR 
Detail Faktúra došlá 1100125364 13.4.2012 Voda - 14.2.-13.3.2012, číslo vodomeru 02757302 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  59,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011200290 13.4.2012 Práca s vysokozdvižnou plošinou údržba verejného osvetlenia. Brantner Slovakia s.r.o. 31698336  159,85 EUR 
Detail Faktúra došlá - projekt 2012/2 13.4.2012 Zabezpečenie hudobnej produkcie na 17.3.2012 na aktivitu projektu s názvom Inštitucionalizácia... Bukovcan Vladimir SIGA 33441189  300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 12000340 13.4.2012 Servisný zásah na ČOV typu AT 120 ( zistenie závady, výmena plaváka čerpadla ) AQUATEC VFL s.r.o. 43 874 355  152,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 35/2012 13.4.2012 Servisné práce spojené so zistením a odstránením závad na plynových kotloch Therm v počte... PISKLA - MaR 17720036  235,00 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 31200469 13.4.2012 Mlieko, maslo Syráreň Havran, a.s. 46475419  44,69 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012/15 13.4.2012 Ročná prehliadka plynových spotrebičov Viessmann na 16 bj. ( 381, 382 Rudník ) - 16 kusov Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis 41376846  273,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 9700021 13.4.2012 Vývoz fekálii, prejazd, likvidácia fekálii Poľnohospodárske družstvo 00203572  96,35 EUR 
Detail Faktúra došlá - projekt 4014200038 13.4.2012 Vystúpenie FS KOPANIČIARIK v rámci cezhraničného partnerstva mikroprojekt "... Mesto Myjava 00309745  160,00 EUR