Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2012015 22.3.2012 Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 1Q2012 Ján Gregor TV SAT 32291612  325,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 1212003602 22.3.2012 Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 2 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  79,93 EUR 
Detail Faktúra došlá 1212003601 22.3.2012 Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 2 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  27,07 EUR 
Detail Faktúra došlá 1212003600 22.3.2012 Dodávka elektrickej energie - Rudník Loka u Zmekov č. 305 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  15,23 EUR 
Detail Faktúra došlá 1212003599 22.3.2012 Dodávka elektrickej energie - Rudník Loka u Mockov č. 329 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  12,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 1212003598 22.3.2012 Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 1 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  302,68 EUR 
Detail Faktúra došlá VF120355 22.3.2012 Zástava SR 100x150 cm Signo, s.r.o. 43930824  11,40 EUR 
Detail Faktúra došlá VF120356 22.3.2012 Vlajka EU 100x150 cm Signo, s.r.o. 43930824  14,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 0310120237 22.3.2012 Zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  97,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012006 22.3.2012 Servis systému KDS za 1Q 2012 KOMTEL s.r.o. 36325252  637,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011200190 22.3.2012 Vývoz KO, uloženie odpadu na skladke 200301, zákonný poplatok 200301 Brantner Slovakia s.r.o. 31698336  331,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 109200724 22.3.2012 Wifi MIDI - obdobie 1.3.2012 - 31.3.2012 Fiber Network Myjava, s.r.o. 36666751  19,87 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 8 23.3.2012 Objednávame si u Vás hudobnú produkciu v dňoch 24.3.2012 - 25.3.2012 v čase od 19,00 hod. do... Hudobný klub SKRAT Myjava - Občianske združenie 37922572   
Detail Objednávka vyšlá 7 23.3.2012 Občerstvovacie služby v dňoch 24.3.2012 - 25.3.2012 v čase od 19,00 hod. do 5,00 hod. Stanislav Duga OBČERSTVENIE 36960748   
Detail Zmluva Nájomná 3/2012/NNP 23.3.2012 Prenájom nebytových priestorov Stanislav Duga OBČERSTVENIE 36960748  20,00 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 12001880 26.3.2012 Zelenina TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022  35,29 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 9 27.3.2012 Čistenie obrusov Práčovňa a čistiareň   0,00  
Detail Objednávka vyšlá 10 27.3.2012 Objednávka rozboru a odberu odpadovej vody na parametre BSK5, CHSKcr, NL. TRENČIANSKA VODOHOSPODÁRSKA SPOLOČNOSŤ, a.s. 36306410   
Detail Zmluva O poskytnutí finančného príspevku 2700030 27.3.2012 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí nenávratného... Pôdohospodárska platobná agentúra 30794323  27 334,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012026 27.3.2012 Čistiace prostriedky do ZŠ Jozef Lišaník 41836421  35,30 EUR