Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva O nájme nebytového priestoru 27.8.1996 27.8.1996 Prenájom nebytových priestorov a služieb spojených s ich užívaním Roman Svinkásek 32 72 13 15   
Detail Zmluva Úverová 303/944/2005 21.6.2005 Poskytnutie podpory vo forme: úveru Štátny fond rozvoja bývania 31749542   
Detail Zmluva O poskytovaní služieb 120130023 2.9.2009 Pripojenie odberného zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy spoločnosti ZSE... ZSE Energia, a.s. 36677281   
Detail Zmluva Poistná 5720025065 8.11.2010 Poistná zmluva - Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Generali Slovensko poisťovňa, a.s. 35 709 332  38.00 EUR 
Detail Zmluva O poskytovaní služieb A0964040 7.1.2011 Zmluva o pripojení
Orange Slovensko, a.s. 35 697 270   
Detail Zmluva Dodávateľská 014/3.2MP/2010 21.3.2011 Oznámenie o schválení MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR - Sekcia envi 42181810   
Detail Objednávka vyšlá NFP22410120047 28.3.2011 Objednávka prepravy na odborný seminár Morkovice-Slížany, ČR Ján Makiš - GAMA 32719841   
Detail Faktúra došlá 2011005 30.3.2011 Priestorové usporiadanie výstavných exponátov Andrea Číková - KVETINÁRSTVO 32723601  797.00 EUR 
Detail Zmluva O dielo 00511 30.3.2011 Vypracovanie projektovej dokumentácie na Detské ihrisko - Obec Rudník ŠPORTOVÉ STAVBY, spol. s r.o. 36847500  1,549.99 EUR 
Detail Faktúra došlá 46 4.4.2011 Nôž kuchynský PRO DYNAMIC 16 cm METRO Cash a Carry SR s.r.o. 45952671  41.50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá NFP22410120047 2 4.4.2011 Objednávka prepravy na výstavu - Ostrata Ján Makiš - GAMA 32719841   
Detail Objednávka vyšlá 104 10.4.2011 Objednávka výroby a tlače brožúry na publicitu projektu Efektívne využívanie energií v... ADUR - Anna Durcová 36 961 469  0.00  
Detail Zmluva Dodávateľská 18/3/2011 13.4.2011 Zmluva o nájme nebytových priestorov Slovak Telekom, a.s. 35763469  141.76 EUR 
Detail Faktúra došlá 10064 13.4.2011 Správa DNS záznamu domény Netix Solutions, s.r.o. 43783627  79.80 EUR 
Detail Faktúra došlá Z2341/2011-2110404420 13.4.2011 Dodávka elektriny MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  36.34 EUR 
Detail Zmluva Dohoda 30/§52a/2011/NP V-2 3.5.2011 Predmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto na 3791 6394   
Detail Faktúra došlá 111220015 3.5.2011 Preprava osôb - odborný seminár Morkovice-Slížany, ČR dňa 02.04.2011 Ján Makiš - GAMA 32719841  414.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 111220016 3.5.2011 Preprava osôb na aktivitu Výstava s tematikou košikárstva - Ostrata Ján Makiš - GAMA 32719841  732.00 EUR 
Detail Zmluva Autorský zákon 1 5.5.2011 Zmluva o vytvorení diela podľa § 39 zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach... Mgr. Pavol Michalička 831015/7064  144.00 EUR 
Detail Zmluva Poistná 7305103611 6.5.2011 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545  9.75 EUR 
Nastavenia cookies