Verejné obstarávanieVerejné obstarávanie
Názov Dátum
Zákazky s nízkou hodnotou - súhrnná správa za III. štvrťrok 2016 24.10.2016
Zákazky s nízkou hodnotou - súhrnná správa za I. štvrťrok 2017 24.04.2017
Výzva na predloženie cenovej ponuky, Zápisnica z vyhodnotenia ponúk "VÝSTAVBA DETSKÉHO IHRISKA" 21.08.2020 Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - Výstavba detského ihriska - 1.53 MB
Výzva na predloženie cenovej ponuky "ZLEPŠENIE VYBAVENIA ŠKOLSKÝCH JEDÁLNÍ PRI ZŠ a SŠ - obstaranie gastro zariadení do ŠJ pri MŠ v Rudníku" 03.08.2021 Vyzva_9207 - 36.03 kB
VÝZVA na predloženie cenovej ponuky "Výmena strešnej krytiny na kultúrnom dome" 04.09.2019 4. Výzva na predkladanie ponúk_PRV 7.4 MAS_Rudník - 542.93 kB
VÝZVA na predloženie cenovej ponuky "Výmena podlahy v telocvični Základnej školy v Rudníku" 13.03.2019 VÝZVA na predloženie cenovej ponuky - Výmena podlahy v telocvični Základnej školy v Rudníku - 1.97 MB
VÝZVA na predloženie cenovej ponuky "Výmena oplotenia zberného miesta pri Kultúrnom dome v Rudníku" 14.10.2020 Výzva na predloženie cenovej ponuky - Výmena oplotenia zberného miesta pri Kultúrnom dome v Rudníku - 1.81 MB
VÝZVA na predloženie cenovej ponuky "Rekonštrukcia vykurovania bytov v ZŠ Rudník" 23.10.2019 Výzva na predloženie cenovej ponuky - Rekonštrukcia vykurovania bytov v ZŠ Rudník - 1.83 MB
VÝZVA na predloženie cenovej ponuky "Rekonštrukcia budovy hasičskej zbrojnice" 15.02.2019 Výzva na predloženie cenovej ponuky - Rekonštrukcia budovy hasičskej zbrojnice - výmena garážových brán... - 2.17 MB
VÝZVA na predkladanie ponúk 21.9.2018 "Rekonštrukcia miestnej komunikácie U PORUBSKÝCH a miestnej komunikácie DOLNÁ ULICA" 14.09.2018