Verejné obstarávanieVerejné obstarávanie
Názov Dátum
VÝZVA na predkladanie ponúk 16.11.2018 - Rekonštrukcia budovy hasičskej zbrojnice - výmena strešnej krytiny a odkvapového systému 07.11.2018
VÝZVA na predloženie cenovej ponuky "Rekonštrukcia budovy hasičskej zbrojnice" 15.02.2019 Výzva na predloženie cenovej ponuky - Rekonštrukcia budovy hasičskej zbrojnice - výmena garážových brán... - 2.17 MB
VÝZVA na predloženie cenovej ponuky "Výmena podlahy v telocvični Základnej školy v Rudníku" 13.03.2019 VÝZVA na predloženie cenovej ponuky - Výmena podlahy v telocvični Základnej školy v Rudníku - 1.97 MB
VÝZVA na predloženie cenovej ponuky "Výmena strešnej krytiny na kultúrnom dome" 04.09.2019 4. Výzva na predkladanie ponúk_PRV 7.4 MAS_Rudník - 542.93 kB
VÝZVA na predloženie cenovej ponuky "Rekonštrukcia vykurovania bytov v ZŠ Rudník" 23.10.2019 Výzva na predloženie cenovej ponuky - Rekonštrukcia vykurovania bytov v ZŠ Rudník - 1.83 MB
Výzva na predloženie cenovej ponuky, Zápisnica z vyhodnotenia ponúk "VÝSTAVBA DETSKÉHO IHRISKA" 21.08.2020 Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - Výstavba detského ihriska - 1.53 MB
VÝZVA na predloženie cenovej ponuky "Výmena oplotenia zberného miesta pri Kultúrnom dome v Rudníku" 14.10.2020 Výzva na predloženie cenovej ponuky - Výmena oplotenia zberného miesta pri Kultúrnom dome v Rudníku - 1.81 MB
Správa za III. štvrťrok 2020 21.05.2021 Súhrnná správa III. štvrťrok 2020 - Verejné obstarávanie - 27.15 kB
Súhrnná správa za IV. štvrťrok 2020 21.05.2021 Súhrnná správa IV. štvrťrok 2020 - Verejné obstarávanie - 33.88 kB
Výzva na predloženie cenovej ponuky "ZLEPŠENIE VYBAVENIA ŠKOLSKÝCH JEDÁLNÍ PRI ZŠ a SŠ - obstaranie gastro zariadení do ŠJ pri MŠ v Rudníku" 03.08.2021 Vyzva_9207 - 36.03 kB